Eva van Asperen is speltherapeut en werkzaam binnen haar eigen praktijk voor speltherapie en hulpverlening bij rouw en verlies.
www.joukie.nl

 

Richard Hattink is internationaal spreker en trainer op het gebied van kinderen en rouw en geestelijk vader van het uitvaartspeelgoed. www.funeraltoys.com